shamanic sound

Muziek en geluid zijn krachtige medicijnen en heeft een lange en gevarieerde geschiedenis.
Vele tribals gebruikten verschillende technieken om verschillende kwalen te genezen.
De filosoof Pythagoras heeft de mysteries van muzikale intervallen kunnen ontrafelen en leerde dat genezing kon plaatsvinden met behulp van geluid en harmonische frequenties.
Uitgevoerd naar wat hij noemde “soul-aanpassingen”.
De ritmische dimensie van de muziek van tribals en sjamanen (healers) is verbonden met de ritmes van de natuur en probeert deze op magische wijze opnieuw te articuleren.
Het verbindt de mensen en kent geen grenzen en maakt het mogelijk om te wandelen tussen de sterren.

SOUNDHEALING
Vele Natuurgeloven maken gebruik van klank en geluid, zowel door de eigen stem alsmede door het gebruik van instrumenten.
Natuurlijk voelt bijna iedereen iets bijzonders bij het horen van een harp, klankschaal, drum of wellicht bij het geluid van een spelende dolfijn. Maar wat doet het nu echt met ons!
Geluid is een trilling, een golflengte, dat ons lichaam in beweging brengt en invloed heeft op zowel ons lichaam als onze geest. Ons lichaam bestaat voor 70 tot 80% uit water, en water is een uitstekende geleider dus reageert ons lichaam hierop en zo kan deze trilling (energie) ons lichaam beïnvloeden.
Shamanic vibes kan men verdelen in hoge en lage tonen, door het gebruikt van de juiste tonen (frequenties) kan men in een bepaalde state van ontspanning komen die belangrijk is voor o.a. meditaties of trancereizen. Elke toon of frequentie is een energie die invloed heeft op elke cel van ons lichaam en dus ook op elke lichamelijke en geestelijke toestand maar ook wantoestand (ziekte). Het is dan ook het belangrijkst om eerst vast te stellen in welke toestand men zich bevindt en pas daarna welke toon of frequentie deze toestand positief zou kunnen beïnvloeden.

DRUMS
De framedrum of sjamanendrum is wellicht het oudste instrument dat voor rituelen gebruikt werd. In de tijd ver voor de Romeinen werd de Aarde als Godin vereerd. Het ritme van de drum hielp de sjamanen, druïdes en priesteressen een trancestaat te bereiken. Tot de ondergang van het Romeinse en opkomst van het christelijke geloof was de drum een krachtig voorwerp, zowel binnen de gemeenschap als daarbuiten. Maar door de komst van het christendom werd de drum gezien als heidens voorwerp en dus verboden. Maar tegenwoordig is de framedrum of sjamaendrum een gewild instrument bij soundhealing, meditatie en als tribal sounds.

HEALING
We leven in een tijd van veranderingen, dit gebeurt hoofdzakelijk omdat het zonnestelsel en dus ook de aarde op weg is naar een andere tijdsdimensie (wetenschappelijk gezien door de verandering van de stand van de planeten).
Alles wat leeft en energie bevat zal naar een ander trillingsniveau groeien. Sommigen mensen merken daar niet zoveel van, maar anderen juist wel. Kijk maar eens naar alle onrust die er is, machtsstrijd, maatschappelijke en economische veranderingen.
Persoonlijk kun je onrust voelen die niet te verklaren is, of pijnen die niet te verklaren zijn. Steeds meer mensen vragen zich af wat het doel is in hun leven. Waarom ben ik hier? Waarom ben ik juist hier in dit land of in deze familie geboren? Vaak is men niet meer tevreden met een goede baan en veel verdienen.
Men wordt zich meer en meer bewust dat er misschien meer is tussen Hemel en Aarde dan dat men kan zien. Spirituele (dat wat wetenschappelijk niet bewezen is) healing is een vorm van healing waarbij de spirituele wereld wordt ingezet bij het bestaande healingsproces (dus nooit ter vervanging, hooguit een aanvulling)
Het gaat bij spirituele healing erom te streven naar herstel van de verbinding tussen het fysieke lichaam en de bron. Door het fysieke lichaam weer in verbinding te brengen met de eigen bron, kan het zichzelf beter healen.
Spirituele Healing kan op verschillende manieren gedaan worden en niks is goed of fout. Elke healing is goed als de intentie van de healer goed is. Alleen is de ene persoon meer gevoeliger voor aanraking en de ander voor geluid in de vorm van Shamanic Vibes.

Aardemagie heeft een zeer uitgebreid assortiment sjamanendrums en vele andere shamanic sound instrumenten in de shop in Eemnes.