Manu of Mansa, welke religie of geloof men ook beoefend in allen komt het woord Manu of Mansa voor. Het wordt verschillend gezegd, maar men verstaat er hetzelfde onder, het gaat om levenskracht.
Magie bestaat niet uit zuiver geestelijke of zuiver stoffelijke kennis maar juist in de versmelting van geest en lichaam (materie). De mens die leeft is verbonden met een grotere wereld dan men zintuigelijk kan waarnemen. Wanneer men daarmee wordt geconfronteerd zonder eerst het begrip van bestaan te hebben aangepast, wordt men onevenwichtig. Men zal “vernietigd” worden en reïncarneren. Daarom is het belangrijk, dat de mens eerst leert om zichzelf innerlijk te beheersen, een voor zichzelf zo groot mogelijke harmonie tot stand weet te brengen. Eerst dan is de mens rijp om een stap te doen naar die grotere wereld die niet meer redelijk te omschrijven is.
Dit noemt men de weg van de Magie, en deze weg wordt gevormd door de cirkel van drie.
Kracht – Wijsheid – Liefde.
Sjamanisme is waarschijnlijk de oudste vorm van religie en is eigenlijk meer een verzamelnaam voor de zeer uiteenlopende vormen van natuurgeloven en tradities van de verschillende volkeren van deze wereld. Sjamanisme komt men niet alleen tegen in Noord Amerika, maar ook in Zuid Amerika, Azië  en in Europa zijn sporen gevonden van sjamanisme van meer dan twee duizend jaar geleden. Wellicht is de benaming sjamanisme dan ook soms verwarrend en is de term natuur-wetenschap duidelijker.
Hoewel elk volk of cultuur hun eigen rituelen en ceremonies heeft gaan allen uit van de kracht van de natuur en het feit dat er meer werelden zijn dan degene waarin wij ons manifesteren. Deze werelden zijn nauw met elkaar verbonden en hier bevinden zich ook eventuele gidsen die de beoefenaar inzicht geeft in het leven van Nu en helpt bij het bewandelen van het pad dat men volgt.
Vele religies zoals het Boeddhisme en Soefisme hebben overeenkomsten met het sjamanisme en zijn wellicht afgeleide hiervan en zoals in vele religies zijn ook binnen het sjamanisme getallen van groot belang.
Voor vele oorspronkelijke sjamanen is het getal drie erg belangrijk want het staat voor de cirkel van drie maar ook voor drie werelden waarin de sjamaan reist.

Het positieve – het negatieve – het neutrale die samen het onsterfelijke vormen. Het centra van drie cirkels worden gezien als de bron van het centrum van de chakra kracht velden – het astrale licht.
Het is niet zoals bij vele religies dat men een vast omschreven patroon van leven en doen heeft, elke sjamaan is zijn eigen leraar maar heeft natuurlijk wel behoefte aan gidsen.
Iedereen kan het sjamanisme beoefenen maar sjamaan worden niet,  het is aan Moeder Aarde om te bepalen, wie sjamaan wordt. Sommige geloven dat je letterlijk gestorven moet zijn om het te kunnen worden en andere denken dat het erfelijk is.
Naast het bewandelen van het eigen pad helpt de sjamaan graag andere, niet alleen als verteller maar ook als healer en ziener. Door hun kennis van Moeder Aarde en contacten met de andere werelden proberen zij op verschillende niveaus alle wezens te helpen die hier behoefte aan hebben.

 

Het pad van de sjamaan