Visie Aardemagie

De reden van ons bestaan is te leren en te begrijpen om in onvoorwaardelijke liefde, nederigheid en harmonie te leven met ons zelf en alles wat met Moeder Aarde is verbonden.
Die kennis zal ons ooit in staat stellen om tussen de sterren te wandelen en om de onsterfelijkheid te kennen te midden van de oneindigheid.
Er is geen dood, alleen verandering, er is altijd een nieuwe horizon. Achter elke horizon is een nieuw begin.
Onze zintuigen vervormen voortdurend de waarheid van de werkelijkheid en spiegelen een illusie van zekerheid voort. Door onze beperkte zintuigen is het soms moeilijk om de werkelijkheid te kunnen waarnemen. Hierdoor kennen wij slechts een zeer klein gedeelte van de werkelijke wereld, de rest van de wereld die vol raadselen is, blijft verborgen achter een sluier.
Beperkt men zich tot de feiten van de wereld om ons heen dan noemt men dit wetenschap. Gelooft men dat alles een illusie is en de werkelijkheid niet is wat het is, noemt men dit magie.
Ben je met de wetenschap die men heeft, bereid om door de sluier heen te kijken en te onderkennen dat de werkelijke wereld groter is dan de wereld om ons heen noemt men dit Aardemagie.