Al eeuwenlang wordt er gebruik gemaakt van geluid en tonen voor healing, zowel op hoge frequentie tonen als op lage monotone tonen.

Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam worden geleid door trillingen (energie). Als deze trillingen (resonantie) uit disbalans zijn kunnen de chemische processen verkeerd aangestuurd worden. Met de juiste frequentie kan men deze disharmonie weer in harmonie brengen. Eeuwen geleden deden sjamanen en healers dit al met de sjamanendrum e.d. Later zijn o.a.de Schumann Resonatie en Solfeggio Frequenties bekende fenomenen bij allerlei behandelingen.

Maar hoe werkt dat dan!
Algemeen aangenomen is dat een lichaam uit 70% water (absoluut) bestaat, dus eigenlijk nog veel meer dan de 70% (moleculair) Zo ook dat water en geluid. Ook is bekend dat water en geluid informatie bevatten m.b.t. onze chemische processen en heel goed geleiden. Dus als men gebruik kan maken van deze algemene aangenomen wetten der kwantumfysica kunnen wij hier gebruik van maken bij het her programmeren van de chemische processen die plaats vinden in het lichaam.

Geluid(licht) en water zijn dan ook de basis van alles wat leeft en het lichaam heeft dus een groot zelfhelend vermogen. Als dit zelfhelend vermogen op de juiste manier door een soundtherapeut of healer wordt aangestuurd kan dit een positieve invloed hebben op het chemische proces. Maar het tegenovergestelde is ook mogelijk, want elk orgaan heeft een eigen frequentie. Dus een verkeerd trilling kan de disharmonie ook verergeren.

Het is dan ook belangrijk dat een soundtherapeut of soundhealer naast de ervaring en gevoel ook wetenschappelijke ervaring want dan kan er daadwerkelijke genezing plaats vinden en niet alleen een “fijn” soundbad.

Aardemagie verkoopt een groot aantal uiteenlopende soundinstrumenten voor soundtherapeuten, soundhealers, traumabestrijding en menthal health care.

Lage monotone frequentie zoals de sjamanendrum of ratel (100Hz) kan zorgen voor een betere verankering in het hart.
Hoge frequentie tonen zoals onze speciale Cymballs (tot wel 6500Hz) versterkt de intenties en kanaliseert de energie tot een gerichter stroom van positieve energie.

Enkele Frequenties die op basis van mystieke getallenreeksen tot stand zijn gekomen worden hieronder vernoemd. Deze zeer oude frequentieschaal is een onderdeel van een schaal van opeenvolgende elektromagnetische frequenties. Deze frequenties zijn onder meer terug te vinden in bijvoorbeeld Gregoriaanse gezangen en oude Sanskriet gereciteerde mantra’s. Elke frequentie heeft een unieke trilling die inwerkt op ons systeem.
Het luisteren naar deze frequenties kan helpen kalmte te creëren en heling te versnellen. Steeds meer soundhealers, klanktherapeuten en psychologen maken gebruik van deze intrumenten

70 – 160 Hz
Intentie: brengt je meer in het hart en verankering als een boom in de wind

390 – 410 Hz
Intentie:
 verdriet veranderen in vreugde, bevrijden van schuld en angst 
Deze frequentie bevrijdt de energie en heeft gunstige effecten op schuldgevoelens.

417 – 450 Hz

Intentie: situaties ongedaan maken en verandering faciliteren 
Deze toon produceert energie om verandering teweeg te brengen. Deze frequentie reinigt traumatische ervaringen en verwijdert destructieve invloeden van gebeurtenissen in het verleden.

528 – 570 Hz

Intentie: transformatie en wonderen (DNA-reparatie) 
Tone ‘Mi’ wordt gebruikt om menselijk DNA terug te brengen naar zijn oorspronkelijke, perfecte staat.

639 – 700Hz
Intentie: opnieuw verbinden en balanceren, relaties 
Deze frequentie maakt het creëren van een harmonieuze gemeenschap en harmonieuze interpersoonlijke relaties mogelijk.

741 -800Hz

Intentie: oplossen van problemen, expressief en oplossend 
Het reinigt de cel van de gifstoffen. Frequent gebruik van 741 Hz leidt tot een gezonder, eenvoudiger leven

852 – 1000Hz

Intentie: bewustwording van intuïtie, terugkeer naar de spirituele orde  en om de illusies van je leven te doorzien.

2700 – 6000 Hz
Intentie: Versterkt je intentie en kanaliseert de positieve energie.