Soundhealing – Soundtherapie

Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam worden geleid door trillingen (energie). Als deze trillingen (resonantie) uit disbalans zijn kunnen de chemische processen verkeerd aangestuurd worden. Met de juiste frequentie kan men deze disharmonie weer in harmonie brengen. Eeuwen geleden deden sjamanen en healers dit al met de sjamanendrum e.d. Later zijn o.a.de Schumann Resonatie en Solfeggio Frequenties bekende fenomenen bij allerlei behandelingen.

Maar hoe werkt dat dan!
Algemeen aangenomen is dat een lichaam uit 70% water (absoluut) bestaat, dus eigenlijk nog veel meer dan de 70% (moleculair) Zo ook dat water en geluid. Ook is bekend dat water en geluid informatie bevatten m.b.t. onze chemische processen en heel goed geleiden. Dus als men gebruik kan maken van deze algemene aangenomen wetten der kwantumfysica kunnen wij hier gebruik van maken bij het her programmeren van de chemische processen die plaats vinden in het lichaam.

Geluid(licht) en water zijn dan ook de basis van alles wat leeft en het lichaam heeft dus een groot zelfhelend vermogen. Als dit zelfhelend vermogen op de juiste manier door een soundtherapeut of healer wordt aangestuurd kan dit een positieve invloed hebben op het chemische proces. Maar het tegenovergestelde is ook mogelijk, want elk orgaan heeft een eigen frequentie. Dus een verkeerd trilling kan de disharmonie ook verergeren.

Het is dan ook belangrijk dat een soundtherapeut of soundhealer naast de ervaring en gevoel ook wetenschappelijke ervaring want dan kan er daadwerkelijke genezing plaats vinden en niet alleen een “fijn” soundbad.

Aardemagie verkoopt een groot aantal uiteenlopende soundinstrumenten voor soundtherapeuten, soundhealers, traumabestrijding en menthal health care.

Van lage tonen zoals de sjamanendrum (100hz) tot sound ball (6000hz)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *